Tło lewe Tło prawe
 • Kontrast:
 • A
 • A
 • A
 • Czcionka:
 • A
 • A
 • A
Nabór do Przedszkoli i OP w SP

Aktualności

Zmiana zasad naboru 2020/2021 - ważny komunikat

15.04.2020

Zmiana zasad rekrutacji do przedszkoli w związku z koronawirusem w Polsce  

Wypełniony Wniosek o przyjęcie kandydata do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz stosowne oświadczenia przyjmowane będą do 30 kwietnia 2020 r.  

Rodzice mogą skorzystać z dwóch sposobów: 

 1. Preferowane jest wysłanie skanu lub zdjęć wniosku i oświadczeń dotyczących zaznaczonych kryteriów drogą mailową na adres  przedszkola/szkoły podstawowej „pierwszego wyboru”. Adresy e-mail i numery telefonów placówek  znajdują się w ofercie każdego przedszkola/szkoły podstawowej, na stronach wyżej wymienionych placówek lub  na stronie www.radom.pl w zakładce: Edukacja / szkoły i placówki samorządowe. 

 2. lub 
 3. Dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do placówki (zapakowane w dużą kopertę). Zaklejoną kopertę należy pozostawić w przygotowanej do tego celu urnie. 


W placówce zachowane są zaostrzone reguły sanitarne: płyn do dezynfekcji rąk,  ograniczony kontakt z pracownikami, zachowanie odpowiedniego - dwumetrowego dystansu między obecnymi w budynku. Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie i mailowo. 

O dalszych działaniach związanych z rekrutacją do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zostaniecie Państwo poinformowani w odrębnym komunikacie, w zależności od rozwoju sytuacji związanej ze stanem epidemiologicznym w kraju. 

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia

19.03.2020

Szanowni Państwo,

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia, będzie odbywała się w dniach od 20 kwietnia do 30 kwietnia 2020 r.
Zasady rekrutacji dostępne są w pełnej wersji w zakładce- do pobrania.
?